Skip to main content

[nl] FORMULIER F. BERICHT VAN TERUGZENDING VAN AANVRAAG EN STUK

FORMULIER F (1)

BERICHT VAN TERUGZENDING VAN AANVRAAG EN STUK
(Artikel 10, lid 3, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (1))

Artikel 10, lid 3, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40.)

De aanvraag en het stuk moeten na ontvangst worden teruggezonden.

De aanvraag en het stuk moeten na ontvangst worden teruggezonden.

1. REDEN VOOR TERUGZENDING:

1.1. De aanvraag valt duidelijk buiten het toepassingsgebied van de verordening:

1.2. De betekening of kennisgeving is niet mogelijk omdat niet voldaan is aan de vormvoorschriften: 

Vergeet dit formulier na het afdrukken niet te ondertekenen en er (in voorkomend geval) uw stempel op aan te brengen.

Handtekening en/of stempel, of elektronische handtekening en/of elektronisch zegel:

PDF-formaat


(1)PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1

Voorlopige versie opslaan Voorlopige versie uploaden