Skip to main content

[sv] FORMULÄR B. BEGÄRAN OM FASTSTÄLLANDE AV ADRESSEN TILL DEN PERSON SOM SKA DELGES

FORMULÄR B

  

BEGÄRAN OM FASTSTÄLLANDE AV ADRESSEN TILL DEN PERSON SOM SKA DELGES
(artikel 7.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (7) (2) (3))

artikel 7.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (7) (EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.)

1. SÄNDANDE ORGAN

1.2. Adress:

2. ANMODAD MYNDIGHET

2.2. Adress:

3. ADRESSAT

3.2. Senaste kända adress:

3.3. Kända personuppgifter om adressaten (om denna är en fysisk person), om tillgängliga:

3.4. Kända personuppgifter om adressaten (om denna är en juridisk person), om tillgängliga:

Kom ihåg att underteckna formuläret och stämpla det (om tillgänglig) så snart du har skrivit ut det

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

pdf-formulär


(1)Det är frivilligt att använda detta formulär.

(2)Adress som fastställts av det mottagande organet i enlighet med artikel 7.2 c i förordning (EU) 2020/1784.

(3)T.ex. onlineinspelning eller utskrift av bevisupptagningen.

(*)Ej obligatoriskt.

Spara utkast Hämta utkast