Skip to main content

[sl] OBRAZEC B. ZAPROSILO ZA UGOTOVITEV NASLOVA OSEBE, KI JI JE TREBA VROČITI PISANJE

OBRAZEC B(1)

  

ZAPROSILO ZA UGOTOVITEV NASLOVA OSEBE, KI JI JE TREBA VROČITI PISANJE
(člen 7(1)(a) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah) (vročanje pisanj) (2) (3))

člen 7(1)(a) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah) (vročanje pisanj)  (UL L 405, 2.12.2020, str. 40.)

1. ORGAN ZA POŠILJANJE

1.2. Naslov:

2. ZAPROŠENI ORGAN

2.2. Naslov:

3. NASLOVNIK

3.2. Zadnji znani naslov:

3.3. Znani osebni podatki o naslovniku (če je fizična oseba), če so na voljo:

3.4. Znani podatki o naslovniku (če je pravna oseba), če so na voljo:

Prosimo, ne pozabite podpisati in (če je mogoče) žigosati obrazca, potem ko ste ga natisnili.

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

Format PDF


(1)Uporaba obrazca ni obvezna.

(2)UL L 405, 2.12.2020, str. 40

(3)Ta obrazec se uporablja samo za države članice, ki zagotavljajo pomoč v skladu s členom 7(1)(a) Uredbe (EU) 2020/1784. Ni obvezno

(*)Ni obvezno.

Shrani osnutek Naloži osnutek