Skip to main content

[ro] FORMULARUL B. CERERE DE STABILIRE A ADRESEI PERSOANEI CĂREIA TREBUIE SĂ I SE NOTIFICE SAU COMUNICE ACTUL (1)

FORMULARUL B

  

CERERE DE STABILIRE A ADRESEI PERSOANEI CĂREIA TREBUIE SĂ I SE NOTIFICE SAU COMUNICE ACTUL
(Articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (2) (3))

Articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (JO L 405, 2.12.2020, p. 40.)

1. AGENȚIA DE TRANSMITERE

1.2. Adresă:

2. AUTORITATEA SOLICITATĂ

2.2. Adresă:

3. DESTINATAR

3.2. Ultima adresă cunoscută:

3.3. Datele personale cunoscute ale destinatarului (dacă acesta este o persoană fizică), dacă sunt disponibile:

3.4. Datele cunoscute despre destinatar (dacă acesta este o persoană juridică), dacă sunt disponibile:

Nu uitați să semnați și să ștampilați (dacă este cazul) formularul după ce l-ați imprimat.

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

Formular PDF


(1)Utilizarea acestui formular este facultativă.

(2)JO L 405, 2.12.2020, p. 40.

(3)Prezentul formular se aplică numai statelor membre care acordă asistență în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2020/1784.

(*)Rubrică facultativă.