Skip to main content

[lv] B VEIDLAPA. LŪGUMS NOTEIKT TĀS PERSONAS ADRESI, KURAI IZSNIEDZAMS DOKUMENTS

B VEIDLAPA

  

LŪGUMS NOTEIKT TĀS PERSONAS ADRESI, KURAI IZSNIEDZAMS DOKUMENTS
(7. panta 1. punkta a) apakšpunkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (2) (3))

7. panta 1. punkta a) apakšpunkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (7) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 40.)

1. PĀRSŪTĪTĀJA STRUKTŪRA

1.2. Adrese:

2. LŪGUMA SAŅĒMĒJA IESTĀDE

2.2. Adrese:

3. ADRESĀTS

3.2. Pēdējā zināmā adrese:

3.3. Personiska informācija, kas zināma par adresātu (fiziskas personas gadījumā), ja tā ir pieejama:

3.4. Informācija, kas zināma par adresātu (juridiskas personas gadījumā), ja tā ir pieejama:

Neaizmirstiet pēc izdrukāšanas šo veidlapu parakstīt un apzīmogot (attiecīgā gadījumā).

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

PDF veidlapa


(1)Šīs veidlapas izmantošana nav obligāta.

(2) OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(3) Šo veidlapu piemēro tikai dalībvalstīm, kuras sniedz palīdzību saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

(*)Nav obligāts.

Saglabāt uzmetumu Ielādēt uzmetumu