Skip to main content

[pl] FORMULARZ B. WNIOSEK O USTALENIE ADRESU OSOBY, KTÓREJ MA ZOSTAĆ DORĘCZONY DOKUMENT

FORMULARZ B

  

WNIOSEK O USTALENIE ADRESU OSOBY, KTÓREJ MA ZOSTAĆ DORĘCZONY DOKUMENT
(art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów” (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)) (2) (3))

art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”)  (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)

1. JEDNOSTKA PRZEKAZUJĄCA

1.2. Adres:

2. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK

2.2. Adres:

3. ADRESAT

3.2. Ostatni znany adres:

3.3. Znane dane osobowe adresata (jeżeli jest osobą fizyczną), jeżeli są dostępne:

3.4. Znane dane dotyczące adresata (jeżeli jest osobą prawną), jeżeli są dostępne:

Proszę pamiętać o podpisaniu i ostemplowaniu (jeżeli jest taka możliwość) niniejszego formularza po jego wydrukowaniu.

Podpis lub pieczęć albo podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna:

Wersja PDF


(1)Stosowanie tego formularza nie jest obowiązkowe.

(2)Adres ustalony przez jednostkę przyjmującą zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) 2020/1784.

(3)Np. zapis lub transkrypcja przeprowadzenia dowodu online.

(*)Punkt nieobowiązkowy.

Zapisz wersję roboczą Załaduj wersję roboczą