Skip to main content

[nl] FORMULIER B. VERZOEK OM HET ADRES VAST TE STELLEN VAN DE PERSOON AAN WIE EEN STUK MOET WORDEN BETEKEND OF TER KENNIS GEGEVEN

FORMULIER B

  

VERZOEK OM HET ADRES VAST TE STELLEN VAN DE PERSOON AAN WIE EEN STUK MOET WORDEN BETEKEND OF TER KENNIS GEGEVEN
(Artikel 7, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (2) (3))

Artikel 7, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40.)

1. VERZENDENDE INSTANTIE

1.2. Adres:

2. AANGEZOCHTE AUTORITEIT

2.2. Adres:

3. GEADRESSEERDE

3.2. Laatste bekende adres:

3.3. Bekende persoonlijke gegevens van de geadresseerde (indien het een natuurlijke persoon betreft), voor zover beschikbaar:

3.4. Bekende gegevens van de geadresseerde (indien het een rechtspersoon betreft), voor zover beschikbaar:

Vergeet dit formulier na het afdrukken niet te ondertekenen en er (in voorkomend geval) uw stempel op aan te brengen.

Handtekening en/of stempel, of elektronische handtekening en/of elektronisch zegel:

PDF-formaat


(1)Het gebruik van dit formulier is facultatief.

(2)Adres dat door de ontvangende instantie is vastgesteld overeenkomstig artikel 7, lid 2, punt c), van Verordening (EU) 2020/1784.

(3)Bijvoorbeeld onlineopname of -transcriptie van de bewijsverkrijging.

(*)Facultatief.

Voorlopige versie opslaan Voorlopige versie uploaden