Skip to main content

[da] FORMULAR B. ANMODNING OM AT FINDE FREM TIL ADRESSEN PÅ DEN PERSON, DER SKAL SKE FORKYNDELSE OVERFOR

FORMULAR B

  

ANMODNING OM AT FINDE FREM TIL ADRESSEN PÅ DEN PERSON, DER SKAL SKE FORKYNDELSE OVERFOR
(artikel 7, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (7) (2) (3))

artikel 7, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (7) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

1. FREMSENDENDE INSTANS

1.2. Adresse:

2. ANMODET MYNDIGHED

2.2. Adresse:

3. ADRESSAT

3.2. Sidste kendte adresse:

3.3. Kendte personoplysninger vedrørende adressaten (hvis det er en fysisk person), hvis disse oplysninger foreligger:

3.4. Kendte oplysninger vedrørende adressaten (hvis det er en juridisk person), hvis disse oplysninger foreligger:

Husk venligst at underskrive og stemple (om muligt) denne formular, når den er printet ud.

Underskrift og/eller stempel eller elektronisk signatur og/eller elektronisk segl:

PDF-format


(1)Anvendelsen af denne formular er valgfri.

(2)Adresse fastlagt af den modtagende instans i henhold til artikel 7, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2020/1784.

(3)F.eks. onlineoptagelse eller udskrift af bevisoptagelsen.

(*)Valgfrit.

Gem udkast Upload udkast