Skip to main content

[sv] BILAGA III - INTYG OM AVGÖRANDEN I MÅL OM FÖRÄLDRAANSVAR

BILAGA III

INTYG OM AVGÖRANDEN I MÅL OM FÖRÄLDRAANSVAR

(Artikel 36.1 b i rådets förordning (EU) 2019/1111 (1)

VIKTIGT Ska på ansökan av någon av parterna utfärdas för ett avgörande i mål om föräldraansvar av den domstol i ursprungsmedlemsstaten som meddelats kommissionen enligt artikel 103 i förordningen.

1.   URSPRUNGSMEDLEMSSTAT* (2)
1.   URSPRUNGSMEDLEMSSTAT* (2)
2.   DOMSTOL SOM UTFÄRDAR INTYGET

2.3 Tfn, fax, e-post*

3.   DOMSTOL SOM HAR MEDDELAT AVGÖRANDET (om annan)

4.   AVGÖRANDE*

Spara utkastHämta utkast