Skip to main content

[sk] PRÍLOHA III - OSVEDČENIE K ROZHODNUTIAM VO VECIACH RODIČOVSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

PRÍLOHA III

OSVEDČENIE K ROZHODNUTIAM VO VECIACH RODIČOVSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

(článok 36 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 (1)

UPOZORNENIE Osvedčenie na návrh účastníka vydáva k rozhodnutiu vo veci rodičovských práv a povinností súd členského štátu pôvodu oznámený Komisii podľa článku 103 nariadenia.

1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU* (2)
1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU* (2)
2.   SÚD VYDÁVAJÚCI OSVEDČENIE*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   SÚD, KTORÝ VYDAL ROZHODNUTIE (ak ide o iný súd)

4.   ROZHODNUTIE*

Uložiť konceptZobraziť koncept