Skip to main content

[fi] LIITE III - VANHEMPAINVASTUUSTA ANNETTUJA PÄÄTÖKSIÄ KOSKEVA TODISTUS

LIITE III

VANHEMPAINVASTUUSTA ANNETTUJA PÄÄTÖKSIÄ KOSKEVA TODISTUS

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (1) 36 artiklan 1 kohdan b alakohta)

TÄRKEÄÄ Päätöksen antaneen jäsenvaltion tuomioistuimen, joka on ilmoitettu komissiolle asetuksen 103 artiklan mukaisesti, on osapuolen pyynnöstä annettava tämä todistus vanhempainvastuusta annetusta päätöksestä.

1.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO* (2)
1.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO* (2)
2.   TODISTUKSEN ANTAVA TUOMIOISTUIN*

2.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite*

3.   PÄÄTÖKSEN ANTANUT TUOMIOISTUIN (jos eri)

4.   PÄÄTÖS*

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos