Skip to main content

[cs] PŘÍLOHA III - OSVĚDČENÍ O ROZHODNUTÍCH VE VĚCECH RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI

PŘÍLOHA III

OSVĚDČENÍ O ROZHODNUTÍCH VE VĚCECH RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI

(Článek 36 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EU) 2019/1111 (1)

DŮLEŽITÉ Toto osvědčení ohledně rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti vydává na návrh strany soud členského státu původu sdělený Komisi podle článku 103 nařízení.

1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)
1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)
2.   SOUD, KTERÝ VYDÁVÁ OSVĚDČENÍ*

2.3. Telefon/fax/e-mail*

3.   SOUD, KTERÝ VYDAL ROZHODNUTÍ (nejedná-li se o tentýž soud)

4.   ROZHODNUTÍ*

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané