Skip to main content

[bg] ПРИЛОЖЕНИЕ III - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯТА ПО ВЪПРОСИ НА РОДИТЕЛСКАТА ОТГОВОРНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ III

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯТА ПО ВЪПРОСИ НА РОДИТЕЛСКАТА ОТГОВОРНОСТ

(Член 36, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (1)

ВАЖНО Издава се, след подадена от страната молба, във връзка с решение по въпроси на родителската отговорност от съда на държавата членка по произход, за който Комисията е уведомена, съгласно член 103 от регламента.

1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД* (2)
1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД* (2)
2.   СЪД, ИЗДАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕТО*

2.3. Тел./факс/електронна поща*

3.   СЪД, ПОСТАНОВИЛ РЕШЕНИЕТО (ако е различен)

4.   РЕШЕНИЕ*

Запазете версиятаЗаредете версията