Skip to main content

[pl] ZAŁĄCZNIK III - ZAŚWIADCZENIE ODNOSZĄCE SIĘ DO ORZECZEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICIELSKIEJ

ZAŁĄCZNIK III

ZAŚWIADCZENIE ODNOSZĄCE SIĘ DO ORZECZEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICIELSKIEJ

(art. 36 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (1)

WAŻNE Zaświadczenie odnoszące się do orzeczenia w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydawane jest na wniosek strony przez sąd państwa członkowskiego pochodzenia, który to sąd wskazano Komisji zgodnie z art. 103 rozporządzenia.

1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA* (2)
1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA* (2)
2.   SĄD WYDAJĄCY NINIEJSZE ZAŚWIADCZENIE*

2.3. Tel./faks/e-mail*

3.   SĄD, KTÓRY WYDAŁ ORZECZENIE (jeśli inny)

4.   ORZECZENIE*

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą