Skip to main content

[lt] III PRIEDAS - PAŽYMA DĖL SPRENDIMŲ SU TĖVŲ PAREIGOMIS SUSIJUSIOSE BYLOSE

III PRIEDAS

PAŽYMA DĖL SPRENDIMŲ SU TĖVŲ PAREIGOMIS SUSIJUSIOSE BYLOSE

(Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 (1) 36 straipsnio 1 dalies b punktas)

SVARBU Pažymą proceso šalies prašymu dėl sprendimo su tėvų pareigomis susijusiose bylose išduoda kilmės valstybės narės teismas, apie kurį Komisijai pranešta pagal Reglamento 103 straipsnį.

1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ* (2)
1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ* (2)
2.   PAŽYMĄ IŠDUODANTIS TEISMAS*

2.3. Telefonas / faksas / elektroninis paštas*

3.   SPRENDIMĄ PRIĖMĘS TEISMAS (jei skiriasi)

4.   SPRENDIMAS*

Įrašyti juodraštįĮkelti juodraštį