Skip to main content

[da] BILAG III - ATTEST VEDRØRENDE AFGØRELSER I SAGER VEDRØRENDE FORÆLDREANSVAR

BILAG III

ATTEST VEDRØRENDE AFGØRELSER I SAGER VEDRØRENDE FORÆLDREANSVAR

(Artikel 36, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EU) 2019/1111 (1)

VIGTIGT Udstedes efter en parts anmodning i forbindelse med en afgørelse i sager vedrørende forældreansvar af retten i domsstaten som meddelt af Kommissionen i henhold til forordningens artikel 103.

1.   DOMSSTAT (*) (2)
1.   DOMSSTAT (*) (2)
2.   RET, DER UDSTEDER ATTESTEN (*)

2.3. Tlf./fax/ e-mail (*)

3.   RET, DER HAR TRUFFET AFGØRELSEN (hvis forskellig fra ovenstående)

4.   AFGØRELSE (*)

Gem udkastUpload udkast