Skip to main content

[et] III LISA - TÕEND, MIS KÄSITLEB LAHENDEID VANEMLIKU VASTUTUSE KÜSIMUSTES

III LISA

TÕEND, MIS KÄSITLEB LAHENDEID VANEMLIKU VASTUTUSE KÜSIMUSTES

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (1) artikli 36 lõike 1 punkt b).

OLULINE Tõendi väljastab poole taotlusel seoses vanemliku vastutuse küsimusi käsitleva lahendiga päritoluliikmesriigi kohus, kellest on teatatud komisjonile määruse artikli 103 alusel.

1.   PÄRITOLULIIKMESRIIK* (2)
1.   PÄRITOLULIIKMESRIIK* (2)
2.   TÕENDI VÄLJASTANUD KOHUS*

2.3. Telefon/faks/e-post*

3.   LAHENDI TEINUD KOHUS (kui on erinev)

4.   LAHEND*

Salvestage mustandLaadige mustand üles