Skip to main content

[sv] BEGÄRAN OM FASTSTÄLLANDE AV ADRESSEN TILL DEN PERSON SOM SKA DELGES ENLIGT ARTIKEL 7.1 B

  • Current Start
  • Steg 2
  • Complete

BEGÄRAN OM FASTSTÄLLANDE AV ADRESSEN TILL DEN PERSON SOM SKA DELGES ENLIGT ARTIKEL 7.1 B

Artikel 7.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning)1

1. SÖKANDE:

1.3. Adress:

2. ANMODAD MYNDIGHET:

2.2. Adress:

3. ADRESSAT/PERSON SOM SKA DELGES:

3.2. Senast kända adress(er)2:

Spara utkastHämta utkast