Skip to main content

[sl] ZAPROSILO ZA UGOTOVITEV NASLOVA OSEBE, KI JI JE TREBA VROČITI PISANJE V SKLADU S ČLENOM 7(1)(B)

  • Current Začetek
  • Korak 2
  • Complete

ZAPROSILO ZA UGOTOVITEV NASLOVA OSEBE, KI JI JE TREBA VROČITI PISANJE V SKLADU S ČLENOM 7(1)(B)

Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (prenovitev)1

1. PROSILEC:

1.3. Naslov:

2. ZAPROŠENI ORGAN:

2.2. Naslov:

3. NASLOVNIK/OSEBA, KI JI JE TREBA VROČITI PISANJE:

3.2. Zadnji znani naslov(-i)2:

Shrani osnutekNaloži osnutek