Skip to main content

[nl] VERZOEKEN TOT HET ACHTERHALEN VAN HET ADRES VAN DE PERSOON AAN WIE BETEKENING OF KENNISGEVING MOET WORDEN GEDAAN (ARTIKEL 7, LID 1, PUNT B))

  • Current Begin
  • Stap 2
  • Complete

VERZOEKEN TOT HET ACHTERHALEN VAN HET ADRES VAN DE PERSOON AAN WIE BETEKENING OF KENNISGEVING MOET WORDEN GEDAAN (ARTIKEL 7, LID 1, PUNT B))

Artikel 7, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking)1

1. AANVRAGER:

1.3. Adres:

2. AANGEZOCHTE AUTORITEIT:

2.2. Adres:

3. GEADRESSEERDE/PERSOON AAN WIE EEN STUK MOET WORDEN BETEKEND OF TER KENNIS GEGEVEN:

3.2. Laatste bekende adres/adressen2:

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden