Skip to main content

[ro] CERERE DE STABILIRE A ADRESEI PERSOANEI CĂREIA TREBUIE SĂ I SE NOTIFICE SAU COMUNICE ACTUL ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7 ALINEATUL (1) LITERA (B)

  • Current Start
  • Etapa 2
  • Complete

CERERE DE STABILIRE A ADRESEI PERSOANEI CĂREIA TREBUIE SĂ I SE NOTIFICE SAU COMUNICE ACTUL ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7 ALINEATUL (1) LITERA (B)

Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (reformare)1

1. SOLICITANT:

1.3. Adresă:

2. AUTORITATEA SOLICITATĂ:

2.2. Adresă:

3. DESTINATAR / PERSOANA CĂREIA TREBUIE SĂ I SE NOTIFICE SAU COMUNICE ACTUL

3.2. Ultima (ultimele) adresă (adrese) cunoscută (cunoscute)2: