Skip to main content

[bg] ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДРЕСА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ДОКУМЕНТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б)

  • Current Начало
  • Стъпка 2
  • Complete

ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДРЕСА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ДОКУМЕНТ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 7, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б)

Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи”)1

1. ЗАЯВИТЕЛ:

1.3. Адрес:

2. ЗАПИТАН ОРГАН:

2.2. Адрес:

3. АДРЕСАТ / ПОЛУЧАТЕЛ:

3.2. Последен известен адрес(и)2:

Запазете версиятаЗаредете версията