Skip to main content

[fi] TIEDOKSIANNON VASTAANOTTAJAN OSOITTEEN SELVITTÄMISPYYNTÖ – 7 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

  • Current Aloita
  • Vaihe 2
  • Complete

TIEDOKSIANNON VASTAANOTTAJAN OSOITTEEN SELVITTÄMISPYYNTÖ – 7 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) (uudelleenlaadittu teksti)1 7 artiklan 1 kohdan b alakohta1

1. HAKIJA:

1.3. Osoite:

2. PYYNNÖN VASTAANOTTAVA VIRANOMAINEN:

2.2. Osoite:

3. TIEDOKSIANNON VASTAANOTTAJA:

3.2. Viimeinen tiedossa oleva osoite (osoitteet)2:

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos