Skip to main content

[da] ANMODNING OM AT FINDE FREM TIL ADRESSEN PÅ DEN PERSON, DER SKAL SKE FORKYNDELSE OVERFOR I HENHOLD TIL ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA B)

  • Current Start
  • Trin 2
  • Complete

ANMODNING OM AT FINDE FREM TIL ADRESSEN PÅ DEN PERSON, DER SKAL SKE FORKYNDELSE OVERFOR I HENHOLD TIL ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA B)

Artikel 7, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 af 25. november 2020 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civil- og handelsretlige sager (forkyndelse af dokumenter) (omarbejdning)1

1. REKVIRENT:

1.3. Adresse:

2. ANMODET MYNDIGHED:

2.2. Adresse:

3. ADRESSAT/PERSON, DER SKAL SKE FORKYNDELSE OVERFOR:

3.2. Sidste kendte adresse(r)2:

Gem udkastUpload udkast