Skip to main content

[et] TAOTLUS SELLE ISIKU AADRESSI KINDLAKSMÄÄRAMISEKS, KELLELE DOKUMENT TULEB KÄTTE TOIMETADA – ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT B

  • Current Alustage
  • Samm 2
  • Complete

TAOTLUS SELLE ISIKU AADRESSI KINDLAKSMÄÄRAMISEKS, KELLELE DOKUMENT TULEB KÄTTE TOIMETADA – ARTIKLI 7 LÕIKE 1 PUNKT B

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine) (uuesti sõnastatud)) artikli 7 lõike 1 punkt b1

1. TAOTLEJA:

1.3. Aadress:

2. TAOTLUSE SAANUD ASUTUS

2.2. Aadress:

3. ADRESSAAT / ISIK, KELLELE DOKUMENT TULEB KÄTTE TOIMETADA:

3.2. Viimane teadaolev aadress2:

Salvestage mustandLaadige mustand üles