Skip to main content

[pl] WNIOSEK O USTALENIE ADRESU OSOBY, KTÓREJ MA ZOSTAĆ DORĘCZONY DOKUMENT ZGODNIE Z ART. 7 UST. 1 LIT. B)

  • Current Start
  • Krok 2
  • Complete

WNIOSEK O USTALENIE ADRESU OSOBY, KTÓREJ MA ZOSTAĆ DORĘCZONY DOKUMENT ZGODNIE Z ART. 7 UST. 1 LIT. B)

(art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (wersja przekształcona)1

1. WNIOSKODAWCA:

1.3. Adres:

2. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK:

2.2. Adres:

3. ADRESAT / OSOBA, KTÓREJ MA ZOSTAĆ DORĘCZONY DOKUMENT:

3.2. Ostatni(e) znany(-e) adres(y)2:

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą