Skip to main content

[cs] ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ ADRESY OSOBY, KTERÉ MÁ BÝT PÍSEMNOST DORUČENA PODLE ČL. 7 ODST. 1 PÍSM. B)

  • Current Začít s vyplňováním
  • Krok 2
  • Complete

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ ADRESY OSOBY, KTERÉ MÁ BÝT PÍSEMNOST DORUČENA PODLE ČL. 7 ODST. 1 PÍSM. B)

Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění)1

1. ŽADATEL:

1.3. Adresa:

2. DOŽÁDANÝ ORGÁN:

2.2. Adresa:

3. ADRESÁT / OSOBA, KTERÁ MÁ BÝT DORUČENO:

3.2. Poslední známá adresa (adresy)2:

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané