Skip to main content

[sl] OBRAZEC A - ZAPROSILO ZA PRIDOBIVANJE DOKAZOV

  • Current Začetek
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

OBRAZEC A

  

ZAPROSILO ZA PRIDOBIVANJE DOKAZOV
(člen 5 Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (1))

člen 5 Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (UL L 405, 2.12.2020, str. 1.)

2. Sodišče, ki je zaprosilo:

2.2. Naslov:

3. Zaprošeno sodišče:

Išči pristojno sodišče/organ

3.2. Naslov:

Shrani osnutekNaloži osnutek