Skip to main content

[lv] A VEIDLAPA - PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANAS PIEPRASĪJUMS

  • Current Sākt
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

A VEIDLAPA

  

PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANAS PIEPRASĪJUMS
(5. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (1))

5. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1.)

2. Iesniedzējas tiesas:

2.2. Adrese:

3. Saņēmēja tiesa:

Atrast kompetento tiesu vai iestādi

3.2. Adrese:

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu