Skip to main content

[sv] FORMULÄR A - FRAMSTÄLLNING OM BEVISUPPTAGNING

  • Current Start
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

FORMULÄR A

  

FRAMSTÄLLNING OM BEVISUPPTAGNING
(artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning) (1))

artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning) (EUT L 405, 2.12.2020, s. 1.)

2. Ansökande domstol:

2.2. Adress:

3. Anmodad domstol:

Sök behörig domstol/myndighet

3.2. Adress:

Spara utkastHämta utkast