Skip to main content

[da] FORMULAR A - ANMODNING OM BEVISOPTAGELSE

  • Current Start
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

FORMULAR A

  

ANMODNING OM BEVISOPTAGELSE
(artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (1))

artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

2. Den anmodende ret:

2.2. Adresse:

3. Den anmodede ret:

Find en kompetent domstol/myndighed

3.2. Adresse:

Gem udkastUpload udkast