Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР A - ИСКАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

  • Current Начало
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

ФОРМУЛЯР A

  

ИСКАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА
(член 5 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства)(1))

член 5 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (1) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

2. Молещ съд:

2.2. Адрес:

3. Замолен съд:

Търсене на компетентен съд/орган

3.2. Адрес:

Запазете версиятаЗаредете версията