Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ A - ŽÁDOST O DOKAZOVÁNÍ

  • Current Začít s vyplňováním
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

FORMULÁŘ A

  

ŽÁDOST O DOKAZOVÁNÍ
(článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (1))

článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1.)

2. Dožadující soud:

2.2. Adresa:

3. Dožádaný soud:

Vyhledat příslušný soud/orgán

3.2. Adresa:

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané