Skip to main content

[sk] TLAČIVO A - ŽIADOSŤ O VYKONANIE DÔKAZU

  • Current Štart
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

TLAČIVO A

  

ŽIADOSŤ O VYKONANIE DÔKAZU
(článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (1))

článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

2. Dožadujúci súd:

2.2. Adresa:

3. Dožiadaný súd:

Vyhľadať príslušný súd/orgán

3.2. Adresa:

Uložiť konceptZobraziť koncept