Skip to main content

[pl] FORMULARZ A - WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE DOWODU

  • Current Start
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

FORMULARZ A

  

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE DOWODU
(art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1.)) (1))

art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1.)

2. Sąd wzywający:

2.2. Adres:

3. Sąd wezwany:

Znajdź właściwy sąd/organ

3.2. Adres:

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą