Skip to main content

[et] VORM A - TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUS

  • Current Alustage
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

VORM A

  

TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUS
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (artikkel 5) (1))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (1) artikkel 5) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.)

2. Taotlev kohus:

2.2. Aadress:

3. Taotluse saanud kohus:

Leidke pädev kohus/asutus

3.2. Aadress:

Salvestage mustandLaadige mustand üles