Skip to main content

[nl] FORMULIER A - VERZOEK OM BEWIJSVERKRIJGING

  • Current Begin
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

FORMULIER A

  

VERZOEK OM BEWIJSVERKRIJGING
(Artikel 5 van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (1))

Artikel 5 van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1.)

2. Verzoekend gerecht:

2.2. Adres:

3. Aangezocht gerecht:

Een bevoegde rechtbank/autoriteit zoeken

3.2. Adres:

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden