Skip to main content

[fi] A-LOMAKE - TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

  • Current Aloita
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

LOMAKE A

  

TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ
(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (1) (todisteiden vastaanottaminen) 5 artikla)

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (1) (todisteiden vastaanottaminen) 5 artikla) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.)

2. Pyynnön esittänyt tuomioistuin:

2.2. Osoite:

3. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin:

Hae toimivaltainen tuomioistuin/viranomainen

3.2. Osoite:

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos