Skip to main content

[hr] OBRAZAC A - ZAHTJEV ZA IZVOĐENJE DOKAZA

  • Current Početak
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

OBRAZAC A

  

ZAHTJEV ZA IZVOĐENJE DOKAZA
(članak 5. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (1))

članak 5. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (SL L 405, 2.12.2020., str. 1.)

2. Sud podnositelj zahtjeva:

2.2. Adresa:

3. Sud primatelj zahtjeva:

Pronađi nadležni sud/tijelo

3.2. Adresa:

Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt