Skip to main content

[sv] FORMULÄR L - FRAMSTÄLLNING OM DIREKT BEVISUPPTAGNING

  • Current Start
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

FORMULÄR L

  

FRAMSTÄLLNING OM DIREKT BEVISUPPTAGNING
(artiklarna 19 och 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning) (1))

artiklarna 19 och 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning) (EUT L 405, 2.12.2020, s. 1.)

3. Ansökande domstol

3.2. Adress:

4. Centralt organ/behörig myndighet i den anmodade staten

Sök behörig domstol/myndighet

4.2. Adress:

Spara utkastHämta utkast