Skip to main content

[nl] FORMULIER L - VERZOEK OM RECHTSTREEKSE BEWIJSVERKRIJGING

  • Current Begin
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

FORMULIER L

  

VERZOEK OM RECHTSTREEKSE BEWIJSVERKRIJGING
(Artikelen 19 en 20 van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (1))

Artikelen 19 en 20 van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1.)

3. Verzoekend gerecht

3.2. Adres:

4. Centraal orgaan/bevoegde autoriteit van de aangezochte lidstaat

Een bevoegde rechtbank/autoriteit zoeken

4.2. Adres:

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden