Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ L - ŽÁDOST O PŘÍMÉ DOKAZOVÁNÍ

  • Current Začít s vyplňováním
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

FORMULÁŘ L

  

ŽÁDOST O PŘÍMÉ DOKAZOVÁNÍ
(články 19 a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (1))

články 19 a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1.)

3. Dožadující soud:

3.2. Adresa:

4. Ústřední orgán/příslušný orgán dožádaného státu:

Vyhledat příslušný soud/orgán

4.2. Adresa:

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané