Skip to main content

[sl] OBRAZEC L - ZAPROSILA ZA NEPOSREDNO PRIDOBIVANJE DOKAZOV

  • Current Začetek
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

OBRAZEC L

  

ZAPROSILA ZA NEPOSREDNO PRIDOBIVANJE DOKAZOV
(člena 19 in 20 Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (1))

člena 19 in 20 Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (UL L 405, 2.12.2020, str. 1.)

3. Sodišče, ki je zaprosilo:

3.2. Naslov:

4. Osrednji organ/pristojni organ zaprošene države

Išči pristojno sodišče/organ

4.2. Naslov:

Shrani osnutekNaloži osnutek