Skip to main content

[lv] L VEIDLAPA - PIERĀDĪJUMU TIEŠAS IEGŪŠANAS PIEPRASĪJUMS

  • Current Sākt
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

L VEIDLAPA

  

PIERĀDĪJUMU TIEŠAS IEGŪŠANAS PIEPRASĪJUMS
(19. un 20. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (1))

19. un 20. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1.)

3. Iesniedzēja tiesa

3.2. Adrese:

4. Saņēmējas valsts centrālā struktūra / kompetentā iestāde

Atrast kompetento tiesu vai iestādi

4.2. Adrese:

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu