Skip to main content

[fi] L-LOMAKE - TODISTEIDEN VÄLITÖNTÄ VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ

  • Current Aloita
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

LOMAKE L

TODISTEIDEN VÄLITÖNTÄ VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA PYYNTÖ
(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (1) (todisteiden vastaanottaminen) 19 ja 20 artikla))

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (todisteiden vastaanottaminen) 19 ja 20 artikla) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.)

3. Pyynnön esittänyt tuomioistuin

3.2. Osoite:

4. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskuselimen/toimivaltaisen viranomaisen nimi

Hae toimivaltainen tuomioistuin/viranomainen

4.2. Osoite:

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos