Skip to main content

[pl] FORMULARZ L - WNIOSEK O BEZPOŚREDNIE PRZEPROWADZENIE DOWODU

  • Current Start
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

FORMULARZ L

  

WNIOSEK O BEZPOŚREDNIE PRZEPROWADZENIE DOWODU
(art. 19 i 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (1))

art. 19 i 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1.)

3. Sąd wzywający:

3.2. Adres:

4. Jednostka centralna/właściwy organ państwa wezwanego

Znajdź właściwy sąd/organ

4.2. Adres:

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą