Skip to main content

[et] VORM L - TÕENDITE VAHETU KOGUMISE TAOTLUS

  • Current Alustage
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

VORM L

  

TÕENDITE VAHETU KOGUMISE TAOTLUS
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (artiklid 19 ja 20) (1))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (18) artiklid 19 ja 20) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.)

3. Taotlev kohus

3.2. Aadress:

4. Taotluse saanud riigi keskasutus/pädev asutus

Leidke pädev kohus/asutus

4.2. Aadress:

Salvestage mustandLaadige mustand üles