Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Л - ИСКАНЕ ЗА ДИРЕКТНО СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

  • Current Начало
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

ФОРМУЛЯР Л

  

ИСКАНЕ ЗА ДИРЕКТНО СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА
(членове 19 и 20 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (1))

членове 19 и 20 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

3. Молещ съд

3.2. Адрес:

4. Централен орган/компетентен орган на замолената държава

Търсене на компетентен съд/орган

4.2. Адрес:

Запазете версиятаЗаредете версията