Skip to main content

[hr] OBRAZAC L - ZAHTJEV ZA NEPOSREDNO IZVOĐENJE DOKAZA

  • Current Početak
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

OBRAZAC L

  

ZAHTJEV ZA NEPOSREDNO IZVOĐENJE DOKAZA
(članci 19. i 20. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (1))

članci 19. i 20. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (SL L 405, 2.12.2020., str. 1.)

3. Sud podnositelj zahtjeva

3.2. Adresa:

4. Središnje tijelo/nadležno tijelo države primateljice zahtjeva

Pronađi nadležni sud/tijelo

4.2. Adresa:

Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt