Skip to main content

[sk] TLAČIVO L - ŽIADOSŤ O PRIAMY VÝKON DÔKAZU

  • Current Štart
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

TLAČIVO L

  

ŽIADOSŤ O PRIAMY VÝKON DÔKAZU
(článok 19 a článok 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (1))

článok 19 a článok 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

3. Dožadujúci súd:

3.2. Adresa:

4. Ústredný orgán/príslušný orgán dožiadaného štátu

Vyhľadať príslušný súd/orgán

4.2. Adresa:

Uložiť konceptZobraziť koncept